Voorraadbeheer bij Food Blending

“Elk bedrijf zou eerst zijn logistieke processen onder de loep moeten nemen vooraleer ze beginnen te bouwen.”

Food Blending is een loonmengbedrijf voor humane voedingsstoffen in de voedingsindustrie. Deze KMO in Evergem mengt en verpakt droge voedingsstoffen in de juiste verhouding waarna ze als afgewerkt product terug naar de klant gaan. Het bedrijf is in volle expansie wat hen deed uitkijken naar een nieuwe, ruimere locatie. Wat verderop vonden ze de ideale site. De architect ontwierp een basisplan, maar vooraleer ze de indeling van het nieuwe bedrijfsgebouw verder lieten uittekenen, kozen ze eerst om hun huidige magazijnwerking in kaart te brengen. Zo hoopt Food Blending op de nieuwe locatie te starten met een uitstekende logistieke flow en een optimaal voorraadbeheer. Om dit op punt te zetten, deden ze beroep op ASD Coddens.

De vraag

Food Blending wou in eerste instantie inzicht krijgen in hoe ze het nieuwe bedrijfsgebouw op een zo efficiënt mogelijke manier moeten inrichten. De huidige situatie is niet ideaal en duidelijk vatbaar voor verbetering. Voor het nieuwe bedrijfgebouw wordt ingericht, wilden ze dan ook precies weten hoe hun voorraadbeheer en logistieke flow verloopt en hoe ze deze kunnen optimaliseren op hun nieuwe locatie. Om dit alles in kaart te brengen en uit te werken klopte Food Blending aan bij ASD Coddens.

Het project

In een eerste fase bracht Stijn Coddens alle huidige flows van het bedrijf in kaart. Dat gebeurde tot in de kleinste details. Zo werd aangegeven hoe die flows momenteel werken, wat de noden zijn op de werkvloer, maar evengoed waar de lancunes zitten die zeker niet in het nieuwe gebouw mogen overgenomen worden. ASD Coddens volgde mee op de werkvloer, praatte met de medewerkers en observeerde alle processen. Hij verzamelde alle data om dan in een volgende stap een uiterst gedetailleerd plan op te maken. Voor deze lay-out was de insteek: hoe moet het magazijn eruitzien en hoe moet het voldoen aan de toekomstige noden? Hiervoor haalde ASD Coddens heel concrete zaken aan zoals het bepalen van de opslagcapaciteit, het aantal rekken die hiervoor nodig zijn en welke hiervoor het meest geschikt zijn tot het aantal poorten, de indeling van een ontvangsruimte, enz. Voor Food Blending kwamen hier toch wel een aantal verrassingen uit de bus. “Voor de nieuwe site hadden we oorspronkelijk zes loskades voorzien, maar uit de analyse van ASD Coddens bleek dat twee voldoende zijn”, zegt Thomas Dryhoel, zaakvoerder van Food Blending. “Dergelijke zaken hebben toch wel een merkbare impact op de verdere invulling van het magazijn”.

“Een doos waar men steeds verder kan aan bouwen”.

In een derde luik werd de lay-out van het nieuwe magazijn uitgetekend. Dit gebeurde vooral in samenspraak met de architect. Dankzij deze lay-out heeft Food Blending een duidelijk overzicht en dit tot in de kleinste details hoe de flow in het nieuwe magazijn zal verlopen. De bureaus werden geïmplenteerd boven de laadzones om zo weinig mogelijk de ruimte van het magazijn te verkleinen. Het ontwerp is er een dat vandaag werkt, maar evengoed in de toekomst. Bij een uitbreiding kan het huidig design immers eenvoudig gecopy-paste worden, maar dan in een gespiegelde uitvoering. Zo werd bijvoorbeeld al rekening gehouden met de mengtoren, die nu achteraan staat, maar bij een uitbreiding zijn rol zal opnemen vanuit een centrale positie in het midden. “Het magazijn is als het ware een doos waar men steeds verder kan aan bouwen”, verduidelijkt Stijn van ASD Coddens.

Het resultaat

“Het beste fundament voor de verdere inrichting”

Food Blending is heel tevreden met het resultaat. “We ontvingen een mooie analyse van onze huidige werking en ook het productieproces werd grondig doorgelicht”, beaamt Thomas van Food Blending. “Met wat we nu in handen hebben, kunnen we alles van ons productieproces en voorraad verder gaan finetunen om het beste ervan naar boven te halen. Het is het perfecte fundament voor de verdere inrichting en een leidraad voor onze architecten”.

Vooral wat de productieflow betreft, zal er volgens Food Blending voortaan veel effciënter gewerkt kunnen worden. “Voordien ontbrak het ons aan een aaneenschakeling van processen waardoor de flow niet goed liep”, bevestigt Thomas. “Nu gaan we overstappen op een cirkelvormige flow waarbij het volledig traject in één flow afgewerkt wordt. Dat zal niet alleen een flinke tijdswinst opleveren, maar zal ook meer duidelijkheid geven aan de operatoren omdat alles als het ware stapsgewijs en volgens een logische volgorde zal verlopen”.

De samenwerking

“Bij ASD Coddens kijken ze verder dan louter de core business”.

Voor Food Blending was de samenwerking heel intensief, maar dat hadden ze ook wel verwacht. “Gedurende de voorbereidende fase is er heel veel input nodig en dat vraagt natuurlijk de nodige tijd”, vindt Thomas. “Het fijne aan Stijn van ASD Coddens is dat hij zich niet alleen focust op het eigenlijke project. Hij kijkt verder dan de core business en is bovendien perfect op de hoogte van de processen die zich afspelen in een magazijn of productieruimte. Hij is ook heel proactief en heeft al zijn inspanningen afgesloten met een perfect en duidelijk rapport”.

“We prijzen ons gelukkig dat we eerst ASD Coddens hebben gecontacteerd vooraleer we naar de architect gestapt zijn om de binnenruimte te ontwerpen. Elk bedrijf zou eerst zijn logistieke processen moeten onder de loep nemen vooraleer ze beginnen te bouwen en niet pas gaan nadenken over de indeling als het gebouw er al staat”, besluit hij.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart