Werken volgens de HACCP regels

Checklist

Veiligheid en hygiëne op de werkvloer

Als je met levensmiddelen werkt, weet je dat het gevaar op bederf en besmetting continu op de loer ligt. Dit kan zelfs voor levensbedreigende situaties zorgen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, is er de HACCP-methode (Hazard Analysis Critical Control Points) ontwikkeld. Deze methode wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven die zich bezighouden met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen. Weet jij wat de HACCP methode precies inhoudt en hoe je kunt werken volgens de HACCP regels?

Doel van de HACCP-methode

Het doel van de HACCP-methode is het analyseren en elimineren van de gevaren die tijdens een productieproces kunnen ontstaan met als gevolg bederf of besmetting van de levensmiddelen. Denk daarbij aan het verpakken van producten, het schoonmaken van de werkomgeving en het wassen van de handen.

HACCP-richtlijnen of Hygiënecode wettelijk verplicht

Werk je met levensmiddelen, dan ben je wettelijk verplicht te werken volgens de HACCP richtlijnen of anders met een speciaal per branche ontwikkelde (goedgekeurde) hygiënecode. Er wordt in Nederland streng op toegezien door controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat de HACCP regels en hygiënecodes worden nageleefd.

Als operator die actief is in de voedselketen, zijn we wettelijk verplicht om te beschikken over een autocontrolesysteem (ACS). Voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, bevat het ACS de Goede hygiënepraktijken (GHP) en dient het gebaseerd te zijn op de HACCP – principes (Hazard Analysis and Critical Control Points). In de primaire productie, is het autocontrolesysteem gebaseerd op de naleving van de hygiënevoorschriften en op het bijhouden van de nodige registers.

 

 

De 7 basisprincipes van HACCP

Het werken volgens de HACCP-richtlijnen is betrekkelijk eenvoudig en zeer doeltreffend door gebruik te maken van de volgende 7 basisprincipes:

  1. Inventariseer de potentiële gevaren en wijs reële gevaren aan.
  2. Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar onder controle te krijgen of houden en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast (dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht).
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.
  5. Leg de correctieve acties vast per CCP (correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid).
  6. Pas verificatie toe (verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP aanpak effectief is, ofwel om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt).
  7. Houd documentatie en registraties bij (documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering.

(Bron: NVWA en FAVV)

Food Blending voldoet aan de HACCP richtlijnen. Heb je vragen?  Contacteer ons!

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart